Działalność podstawowa

Obsługujemy odbiorców z całego kraju, rzetelnie, terminowo i odpowiedzialnie oferując towary najwyższej jakości.
 

Działalność dodatkowa

Zapraszamy do skorzystania z naszych dodatkowych usług: myjni AB-24, bezgotówkowych kart abonamentowych, wynajmu miejsc parkingowych ...

Biuro rachunkowe

Przy naszej firmie działa Oddział Biura Rachunkowego BILANS Sp. z o.o., który obsługuje naszą firmę
 

 

Witamy serdecznie na stronie P.P.U. EUROKABEL-PROREM Sp. z o.o.

 

Nasza firma działa na rynku od roku 1989. Od początku jesteśmy związani z najlepszymi polskimi i zagranicznymi producentami, stale powiększamy swoją ofertę, aby najlepiej spełniała ona potrzeby klientów.

Oprócz sprzedaży prowadzimy także szkolenia i doradztwo oraz pomagamy w realizacji projektów i robót elektrycznych.

Nasza kadra to pracownicy o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu, przyjaźnie nastawiona do inwestorów.

Obsługujemy odbiorców z całego kraju, rzetelnie, terminowo i odpowiedzialnie oferując towary najlepszej jakości i korzystne warunki współpracy.

Zapraszamy do naszych stałych siedzib w Starachowicach i Skarżysku Kamiennej. Zapewniamy dostawę materiałów elektrycznych  na miejsce budowy.

Oddział Skarżysko Kamienna: 

ul. 1 Maja 104

tel. 41 251 19 54

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych dodatkowych usług:

  • samobsługowej myjni bezdotykowej "AB24"
  • usług księgowych w biurze "Bilans".

 

 

Uwaga ! Ważny Komunikat z dnia 28 stycznia 2020 roku.

 

Stosownie do Art. 500 par. 2 i 2 1 Kodeksu spółek handlowych informujemy o planie połączenia PPU EUROKABEL – PROREM sp. z o. o. ze spółką zależną AR-ELEKTRO Firma Handlowo Usługowa sp. z o. o. z/s w Skarżysku Kamienna , wpisanej do KRS przy Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem 0000203074

 

1. Spółka EUROKABEL będzie spółką przejmującą , a spółka AR-ELEKTRO będzie spółką przejmowaną.

 

2. W celu umożliwienia zastosowania procedury uproszczonej połączenia spółek określonej w Art. 516 par 6 KSH ustala się , że spółka AR-ELEKTRO zostanie przekształcona w spółkę jednoosobową poprzez sprzedaż przez udziałowca mniejszościowego udziałów spółce EUROKABEL , która po ich nabyciu stanie się 100% udziałowcem spółki AR-ELEKTRO . Spółka przejmująca posiadać będzie 100% udziału wkapitale zakładowym spółki przejmowanej i nie następuje w związku z tym wydanie udziałów na rzecz wspólników spółki przejmowanej.

Po zawarciu umowy sprzedaży/nabycia udziałów odpowiednich zmian w rejestrze KRS dokona spółka AR-ELEKTRO.

 

3. Następnie wdroży się połączenia spółek na podstawie Art. 492 par.1 pkt 1 KSH w drodze przeniesienia całego majątku, wszystkich aktywów i pasywów spółki AR-ELEKTRO tj. spółki przejmowanej na spółkę EUROKABEL tj. spółkę przejmującą.

 

4. Procedurę połączenia przeprowadzi spółka EUROKABEL jako spółka przejmująca. W wyniku połączenia na mocy Art. 494 par 1 KSH wszystkie prawa i zobowiązania spółki AR-ELEKTRO , spółki przejmowanej , staną się z dniem połączenia prawami i zobowiązaniami spółki EUROKABEL tj.spółki przejmującej.

 

5. Dniem połączenia będzie dzień wpisania w KRS wykreślenia spółki AR-ELEKTRO, planuje się , że nastąpi to do 31 marca 2020 roku. Zamknięcia ksiąg rachunkowych i bilans na dzień połączenia w spółce AR-ELEKTRO sporządzi spółka EUROKABEL.

 

6. Spółka EUROKABEL zawiadomi strony umów zawartych przez spółkę AR-ELEKTRO o dokonanym połączeniu i przejęciu praw i zobowiązań zgodnie z p. 4/ planu.

 

Połączenie spółek nie ma wpływu na zdolność płatniczą i wiarygodność finansową spółki EUROKABEL ponieważ spółka przejmowana jest w bardzo dobrej kondycji finansowej i nie posiada zadłużeń wobec banków , US , ZUS i nie udzielała poręczeń.

 

Prezes Zarządu – Bogusław Cwalina

 

 

 

 

euroKABEL- firma przyjazna inwestorom!  Zapraszamy do współpracy!

 

Dodatkowe informacje: biuro@eurokabel.com.pl

Kontakt

P.P.U. EUROKABEL-PROREM SP. Z O.O.
ul. Kościelna 98A
27-200 Starachowice
tel.: +48 41 274-02-74

Lokalizacja